قالب مارشال

Description

قالب مارشال
proctor mould


از این وسیله جهت نمونه گیری از آسفالت و آزمایش مقاومت مارشال استفاده می شود.
• مطابق استاندارد ASTM D1559

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قالب مارشال”

Your email address will not be published. Required fields are marked *