کاساگرانده

Description

کاساگرانده
casagrande method


این دستگاه جهت تعیین حد روانی خاک به دو صورت دستی و برقی ارائه می شود.
• مطابق استاندارد ASTM D4318
این دستگاه شامل:
o بدنه اصلی دستگاه به همراه شماره انداز ضربات
o شیارکش فلزی درشت دانه
o شیارکش ریز دانه
o کاردک کاساگراند (اسپاچول)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کاساگرانده”

Your email address will not be published. Required fields are marked *