چکش و قالب های تراکم

Description

چکش و قالب های تراکم
Proctor moulds


چکش و قالبهای تراکم (کمپکشن) به صورتهای زیر تولید می گردند.
o قالب تراکم ۶ اینچی
o چکش تراکم ۱۰ پوندی
o قالب تراکم ۴ اینچی
o چکش تراکم ۵/۵ پوندی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چکش و قالب های تراکم”

Your email address will not be published. Required fields are marked *