پین هول

Description

پین هول
Pinhole dispersion test


جهت تست واگرایی خاک های چسبنده مورد استفاده قرار می گیرد.
• مطابق استاندارد BS 1377
• دارای قالب و سوزن 1 میلیمتری
• ابعاد: سانتیمتر(145×45×45)
• وزن : حدود 30 کیلوگرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پین هول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *