پیست – آبفشان

Description

پیست – آبفشان
Piset – wash bottle


آبفشان یا پی ست در ظرفیتهای 500 و 100 سی سی یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که از یک بطری پلاستیکی و یک نازل در بالای آن تشکیل شده‌ که برای شست ‌و شوی ابزارهای آزمایشگاهی استفاده می‌شود. عملکرد آن به این ترتیب است که با فشردن بطری، فشار داخل بطری افزایش یافته و مایع داخل بطری به صورت باریکه ای از سر نازل به بیرون می ریزد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیست – آبفشان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *