ویکات سیمان

Description

ویکات سیمان
cement vicat


برای تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال که در آزمایش های دیگر به کار می رود مورد استفاده قرار می گیرد.
• مطابق استاندارد ASTM C187
• دارای رنگ کوره ای
• وزن: 2/1 کیلوگرم
این دستگاه شامل:
o بدنه اصلی
o میله شاخص دار ۳۰۰ گرمی
o خط کش ۵ سانتیمتری
o سوزن اولیه و ثانویه
o قالب و شیشه مر بوطه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ویکات سیمان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *