وزنه های آزمایشگاهی

Description

وزنه های آزمایشگاهی
Laboratory Weights


این دسته از وزنه ها معمولاً از جنس برنج به صورتهای زیر ارائه می گردند:
o جعبه وزنه 9 تایی از 1 تا 100 گرم
o جعبه وزنه 10 تایی از 1 تا 200 گرم
o جعبه وزنه 13 تایی از 1 تا 500 گرم
o جعبه وزنه 14 تایی از 1 تا 1000 گرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “وزنه های آزمایشگاهی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *