هاون آزمایشگاهی

Description

هاون آزمایشگاهی
Mortar


هاون وسیله ای است که در آن مواد آزمایشگاهی را با دسته‌ای می‌کوبند و می‌سایند و در قطرهای 8، 10، 12 و 18 سانتیمتر قابل ارائه می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هاون آزمایشگاهی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *