میز ارشمیدس

Description

میز ارشمیدس
Bouyancy balance appartus


این دستگاه برای تعیین وزن مخصوص نسبی مصالح درشت دانه و میزان جذب آب به کار میرود
.این دستگاه شامل
o میز ارشمیدس
o سبد آب
o ترازو (در زمان سفارش به انتخاب مشتری می تواند تغییر کند)
o سبد ارشمیدس

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “میز ارشمیدس”

Your email address will not be published. Required fields are marked *