مزور ( استوانه مدرج)

Description

مزور ( استوانه مدرج)
Graduated cylinder


مزور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که جهت اندازه گیزی حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.
مزورها در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی و در ظرفیتهای (cc) زیر قابل ارائه می باشند:
2000-1000-500-250-100-50-25-10-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مزور ( استوانه مدرج)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *