محلول استوک

Description

محلول استوک
Stok sloution


این محلول طبق استاندارد ASTM D2419 ساخته شده و برای رقیق کردن آن باید هر ۸۵ سی سی محلول را در 3800 سی سی آب مقطر حل نمائید.تا آماده استفاده در آزمایش ارزش ماسه ای گردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “محلول استوک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *