محفظه های خمشی و فشاری

Description

محفظه های خمشی و فشاری
Compression flexural


این محفظه ها طبق استاندارد ASTM C109,C349برای انجام آزمایشهای خمشی وفشاری ساخته شده اند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “محفظه های خمشی و فشاری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *