ماسه ملات سیمان

Description

ماسه ملات سیمان
cement sand


این ماسه ویژه نمونه سازی ملات سیمان در آزمایش نمونه های فشاری، خمشی و کششی است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ماسه ملات سیمان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *