لوازم آزمایش اثر لکه قیر

Description

لوازم آزمایش اثر لکه قیر


با استفاده ازاین آزمایش میتوان تعیین نمود که آیا محصول قیری تحت حرارت بیش ازحد قرار گرفته یاخیر؟ نتیجه مثبت آزمون لکه بیانگر حرارت دیدن بیش از حد قیر است و نتیجه منفی بیانگر این است که تحت حرارت اضافه نبوده است.
این آزمایش برای قیرهایی که بر پایه نفت تولید شده اند کاربرد دارد و برای قیرهای طبیعی که حاوی مواد غیر محلول درزایلن هستند نبایست استفاده شود .
مطابق استاندارد ملی ایران
• فلاسک شیشه ای مخصوص مطابق استاندارد ایران و آشتو
• درپوش مخصوص و لوله شیشه ای
• پیپت مخصوص به سایز استاندارد ایران
• پیپت مخصوص استاندارد آشتو
• فلاسک با درپوش مناسب
• دماسنج مخصوص استاندارد ASTMآلمانی
• حلال های مخصوص دو بطری
• کاغذ فیلتر مناسب با قطر مناسب
• صفحه شیشه ای مخصوص
• حمام شیشه ای

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوازم آزمایش اثر لکه قیر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *