قوطی نمونه برداری آلومینیومی

Description

قوطی نمونه برداری آلومینیومی
Sample cans Aluminium


قوطی های نمونه برداری آلومینیومی جهت تعیین درصد رطوبت مصالح مورد استفاده قرار می گیرد و در سه سایز به قطرهای ((cm 5/5، 8 و 5/9 می باشند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قوطی نمونه برداری آلومینیومی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *