قالب های ملات سیمان

Description

قالب های ملات سیمان
Cement moulds


قالب های سیمان طبق استاندارد ASTM C348 درابعاد زیر ارائه می گردند.
o قالب ۵×۵×۵ سانتیمتر مکعبی سه خانه چدنی (آزمایش فشاری)
o قالب ۷×۷×۷ سانتیمتر مکعبی سه خانه پلاستیکی (آزمایش فشاری)
o قالب ۱۶×۴×۴ سانتیمتر سه خانه چدنی (آزمایش خمشی)
o قالب سه خانه بریکت برنجی (آزمایش کششی)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قالب های ملات سیمان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *