قالب برزیلین

Description

قالب برزیلین
Splitting tensile test device


این وسیله طبق استاندارد برای تعیین مقاومت کششی نمونه های استوانه ای 30 × 15 قالب گیری شده و یا نمونه های کرگیری شده بتن به روش دو نیم شدن بکار می رود.
• از جنس آهن آبکاری شده
• ابعاد: سانتیمتر (5/18×5/12×33)
• وزن: 13 کیلوگرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قالب برزیلین”

Your email address will not be published. Required fields are marked *