قالبهای مکعبی بتن

Description

قالبهای مکعبی بتن

Concrete cube molds


قالب های مکعبی طبق استاندارد ASTM C192,C31 طراحی گردیده و از پلاستیک و چدن در ابعاد زیر تولید می شود.

قالب مکعبی ۱۰×۱۰×۱۰ سانتیمتر چدنی سنگ خورده
قالب مکعبی ۱۰×۱۰×۱۰ سانتیمتر پلاستیکی یک تکه
قالب مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵ سانتیمتر چدنی سنگ خورده
قالب مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵ سانتیمتر پلاستیکی دوتکه
قالب مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵ سانتیمتر پلاستیکی یک تکه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قالبهای مکعبی بتن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *