سینی های آزمایشگاهی

Description

سینی های آزمایشگاهی
Trays


جهت خشک کردن مصالح در داخل و خارج از اون ها استفاده می شود.
o سینی های گالوانیزه موجود ۳۰×۲۰، ۴۰×۳۰ و ۵۰×۴۰ سانتیمتر
o سینی های استیل موجود با ابعاد ۲۴×۳۸، ۲۰×۴۰ و ۲۸×۳۰ سانتیمتر
o سینی های گرد استیل موجود با قطر های 24، 26، 28، 32 و 36 سانتیمتر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سینی های آزمایشگاهی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *