سینی قیر

Description

سینی قیر
Bitumen tray


از این وسیله گالوانیزه ای جهت اندازه گیری مقدار قیر پاشیده شده بر روی سطح جاده استفاده می شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سینی قیر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *