سه محوری

Description

سه محوری
Triaxial Test Set


از این دستگاه شاخص های مقاومت برشی نمونه های استوانه ای شکل خاک های چسبنده اشباع در شرایط دست خورده یا نخورده توسط کرنش یا تنش کنترل شده تعیین و به سه صورت آنالوگ، دیجیتالی ساده و دیجیتالی تمام اتوماتیک تولید می شود.
• مطابق استاندارد ASTM D285-87
این دستگاه شامل:
o پنل اصلی دستگاه
o جک سه محوری
o کمپرسور هوا
o مخزن فشار 2 عدد
o سلول نمونه
o مایع رنگی
o جیوه
o نول اندیکاتور
o شلنگ
o غشاء mm 38 و 50 از هر کدام 5 عدد
o اورینگ و اورینگ جا انداز
o سنگ تخلخل mm 38 و 50
o نمونه گیر دست نخورده
o قالب دو تکه دست خورده
o نمونه دراور
o غشاء جا انداز
o اتصالات شلنگها
o قیف پلاستیکی
o ساعت اندیکیتور

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سه محوری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *