ست آزمایش تعیین حلالیت قیر

Description

ست آزمایش تعیین حلالیت قیر
solubility


برای تعیین میزان درجه خلوص قیر ازاین آزمایش استفاده میشود
درجه خلوص عبارت است از: وزن نمونه قیر ÷(وزن ناخالصی – وزن قیر)
قیرهای مورد استفاده آسفالت در راهسازی نباید بیش از حد مجاز ناخالص باشند برای این منظور قیر را در سوفلور کربن یا تترا کلرید کربن حل میکنند .قیر دراین محلول ها حل شده اما ناخالصی که معمولا شامل نمک, کربن و مواد معدنی است درآن حل نمیشوند
ست آزمایش تعیین حلالیت قیر شامل : بوته , واشر سیلیکونی , چوب پنبه سیلیکونی , بشر, کروزه کوچ , سیلیکاژل , شلنگ سیلیکونی , شیشه ساعت
حلالیت : فیلتر , کروزه , دسیکاتور, تریکلراتیلن , پمپ وکیوم, شلنگ سیلیکونی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ست آزمایش تعیین حلالیت قیر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *