دستگاه هواسنج بتن

Description

دستگاه هواسنج بتن
Air entrainment meter


این دستگاه برای اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه (به جزء هوایی که میتواند در
داخل حفرات درون ذرات وارد شود) طراحی شده، به همین منظور برای بتنی که با مصالح سنگین و سنگی تو پر ساخته شده قابل استفاده است.
• مطابق استاندارد ASTM C231
• در دو نوعA و B
• دارای رنگ کوره ای
• دارای گیج فشار ۲ بار
• ظرفیت مخزن: ۶ لیتر
• همراه تلمبه هوا و میله تراکم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دستگاه هواسنج بتن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *