دستگاه مدول الاستیسیته

Description

دستگاه مدول الاستیسیته
modulus of elasticity


از این دستگاه برای اندازه گیری تعییر شکل عمودی و افقی و تعیین مدول الاستیسیته در نمونه های 30 × 15
و 20 × 10 استفاده می شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دستگاه مدول الاستیسیته”

Your email address will not be published. Required fields are marked *