دستگاه تک محوری

Description

دستگاه تک محوری
Unconfined Compression Tester


این دستگاه برای اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده دست نخورده و یا دست خورده با روش تنش کنترل به کار می رود.
• به سه حالت دستی، برقی آنالوگ و برقی دیجیتالی تولید می شود.
• طبق استاندارد ASTM D2166-00
• دارای رنگ کوره ای
این دستگاه شامل:
o بدنه اصلی دستگاه به همراه رینگ نیرو وفلومتر با دقت 01/0 با کورس 10 میلیمتر
o قابلیت نمونه گیری ۳۸ و۵۰ میلیمتر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دستگاه تک محوری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *