دستگاه تراش خاک

Description

دستگاه تراش خاک
Soil lathe


این دستگاه جهت تراشیده شدنه نمونه خاک های سخت شده و حصول اندازه دلخواه برای تهیه نمونه هایی به قطر 38MM تا 100MM طراحی گردیده و قابلیت تنظیم ارتفاع تا 230MM را دارا میباشد .
به همراه این دستگاه یک عدد اره مویی نیز ارایه میگردد .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دستگاه تراش خاک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *