حوضچه عمل آوری نمونه های بتنی

Description

حوضچه عمل آوری نمونه های بتنی
concrete molds curing water bath


ازاین وسیله برای عمل آوری نمونه های بتنی در آزمایشگاهها استفاده می شود
.حوضچه ها به دو صورت ساده و ترموستاتیک در انواع زیر ارائه می گردند:

• 200 × 70 × 70 سانتیمتر از جنس گالوانیزه
• 200 × 100 × 60 سانتیمتر از جنس فایبرگلاس
• 120 × 100 × 60 سانتیمتر از جنس فایبرگلاس

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “حوضچه عمل آوری نمونه های بتنی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *