ترازوهای دیجیتالی

Description

ترازوهای دیجیتالی
digital balances


o ترازوی دیچیتالی با ظرفیت 600 گرم و دقت 01/ 0گرم
o ترازوی دیچیتالی با ظرفیت 2610 گرم و دقت 1/0 گرم
o ترازوی دیچیتالی با ظرفیت 30 کیلوگرم و دقت 1 گرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترازوهای دیجیتالی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *