بوته چینی (کروزه)

Description

بوته چینی (کروزه)
Crucible


بوته ظرفی نسوز به شکل مخروط ناقص است که از آن جهت ذوب کردن مواد و یا قرار دادن مواد تحت دمای بالا مورد استفاده قرار می گیرد و در ظرفیتهای30، 50، 100، 150 و 200 سی سی قابل ارائه می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بوته چینی (کروزه)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *