بطری شیشه ای درب دار

Description

بطری شیشه ای درب دار
Glass bottle with lid


از این وسیله با مقاومت بالا جهت نگهداری، ذخیره سازی و انتقال مایعات آزمایشگاهی استفاده می گردد و در ظرفیتهای (cc) زیر قابل ارائه می باشد:
20000-10000-5000-2000-1000-500-250-100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بطری شیشه ای درب دار”

Your email address will not be published. Required fields are marked *