بشر

Description

بشر
Beaker


بشر وسیله‌ای است استوانه‌ای شکل و مدرج با کف تخت که معمولاً برای همزدن ماده به کار می‌رود.
بشرها در انواع پلاستیکی و شیشه ای و در ظرفیتهای (سی سی) زیر موجود می باشند:
20000–15000–10000–5000–3000–2000–1000–800–600–400–250–150- 100–50–25–10- 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بشر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *