برش مستقیم

Description

برش مستقیم
Direct shear test apparatus


برای تعیین مقاومت برشی خاکهای چسبنده تحکیم شده به دو صورت آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد
o برش آنالوگ دارای رینگ نیرو به همراه ساعت اندیکاتور 01/0 است.
o در برش دیجیتالی به جای رینگ از نمایشگر دیجیتال استفاده شده است.

• طبق استاندارد ASTM D3080-03
• دارای رنگ کورهای
• دارای باکس و نمونه گیر 6 × 6 و یا باکس و نمونه گیر10 × 10
• دارای سنگ تخلخل
• ابعاد: سانتیمتر) 122 × 5/22 × 96(

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “برش مستقیم”

Your email address will not be published. Required fields are marked *