بالن لوشاتلیه

Description

بالن لوشاتلیه
Le chatelier flask


این وسیله ویژه تعیین جرم حجمی سیمان هیدرولیکی است.
• مطابق استاندارد ASTM C188
• قابل ارائه در سه سایز 100، 250 و 500 سی سی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بالن لوشاتلیه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *