انبرک لوشاتلیه

Description

انبرک لوشاتلیه
Le chatelier moulde


در آزمایشات مربوط به میزان تورم خمیر سیمان یا انبساط ملات سیمان استفاده می شود.
انبرک لوشاتلیه شامل:
o لوله انعطاف پذیربه طول و قطر۳ سانتیمتر
o دوشاخک متصل به لوله به طول ۱۵سانتیمتر
o دو عدد شیشه ۴×۴سانتیمتر
o ۱عدد وزنه ۱۰۰ گرمی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انبرک لوشاتلیه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *