آزمایش اسلامپ

Description

آزمایش اسلامپ
Slump cone test


هدف از انجام این آزمایش سنجش درجه شلی بتن ( تعیین روانی بتن ) است.
اسلامپ مخروطی فلزی است طبق استاندارد که قطر پایین و بالای آن به ترتیب 20 و 30 با ارتفاع 30 سانتیمتر است که توسط دو پین به پایه فلزی سینی شکل وصل می شود .
• دارای رنگ کوره ای
سری اسلامپ فلزی شامل:
o مخروط
o قیف
o میله
o پایه سینی شکل
o خط کش 30 سانتی
o پین های نگهدارنده

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آزمایش اسلامپ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *