تجهیزات شرکت فراز تجهیز آسیا جهت جلوگیری از نگرانی مشتریان در عدم بازدهی کمی و کیفی دارای 12 ماه گارانتی و همچنین خدمات پس از فروش به مدت 18 سال جهت پوشش کامل نیاز مشتریان می باشد.